პირადი სივრცე
ონლაინ კონსულტაცია
FAQ

სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმს ქსელში აქვს 5 ტიპის საწვავი:

  • ევრო რეგულარი
  • ევრო პრემიუმი
  • ევრო სუპერი
  • ევრო დიზელი
  • დიზელი (D01)

სოკარს ევრო ტიპის საწვავი შემოაქვს ევროპის ქვეყნებიდან, მათ შორის ყველაზე დიდი მომწოდებელია ბულგარეთი, რუმინეთი და საბერძნეთი.

ევრო 4 სტანდარტის დიზელი საქართველოში აზერბაიჯანიდან შემოდის.

მიწოდებისა და დისტრიბუციის ჯაჭვში საწვავის შემოწმება ხდება ყველა იმ წერტილში, სადაც საწვავის ხარისხის დაწევის რისკი არსებობს:

  1. პორტში, დატვირთული რკინიგზის ვაგონში.
  2. სოკარის ნავთობ ტერმინალში, საწვავის ცისტერნაში ჩატვირთვის შემდგომ.
  3. დისტრიბუციაზე, საწვავის ბენზინმზიდში
  4. ავტო-გასამართ სადგურებზე, ჩამსხმელი პისტოლეტიდან.

სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი 2013 წლიდან თანამშრომლობს საერთაშორისო, პეტრო - ქიმიკატების მწარმოებელ უმსხვილეს კომპანია “BASF SE” - სთან (https://www.basf.com/global/en.html);

კომპანია „BASF“ სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმს ამარაგებს საწვავის „ნანო“ დანამატით, რომლის უნიკალური ფორმულაც აუმჯობესებს საწვავის ეკოლოგიურ და სამომხმარებლო ექსპლუატაციას და შედეგად, ამცირებს ეკო დამაბინძურებელ გამონაბოლქვს და საწვავის მოხმარების ხარჯს.

„სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმში“ 2012 წლიდან ფუნქციონირების საავტომობილო ბენზინის და დიზელის საგამოცდო ლაბორატორია, რომელიც სერტიფიცირებულია ISO 17025:2017/18 სტანდარტის მიხედვით და სრულად აკმაყოფილებს როგორც საქართველოს მოქმედ საკანონმდებლო რეგულაციებს, ასევე - ევროპაში დანერგილ და აღიარებულ მოთხოვნებს.

საგამოცდო ლაბორატორია სრულად არის აღჭურვილი ევროპული და ამერიკული საგამოცდო აპარატებით, რომლის მეშვეობითაც ხდება საწვავში ყველა იმ ხარისხობრივი პარამეტრის შემოწმება, რაც მნიშვნელოვანია როგორც ეკოლოგიური, ასევე სამომხმარებლო თვალსაზრისით.

სოკარის ლაბორატორია წელიწადში ორჯერ, საავტომობილო ბენზინისა და დიზელის საწვავის გამოცდის სტანდარტის მონიტორინგის მიზნით, მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო „Round Robins SGS-IIS” ლაბორატორიათა შორის შედარებაში. 

.